Sunday, August 12, 2012

JOYCE: RECAPHere's a recap of the event that was held from 18th till 20th of May 2012 
at the EXPO Danga City Mall, Johor Bahru.

"J.O.Y.C.E adalah program yang disusun khas bersempena dengan I`M YOUTH 2012, bertujuan untuk memberi ruang kepada belia mempamerkan kreativiti, bakat, serta berkongsi bakat secara kreatif. Acara sukan ekstrem juga tersenarai dalam program ini khas untuk belia dan belia waris menuju wawasan 2020 di Johor Bahru."

No comments:

Ads Inside Post